Educational Apps and Audiovisuals in the Classroom

Educational Apps and Audiovisuals in the Classroom

12 lipca, 2019 0 przez admin

Szkolenie na temat efektywnego wykorzystania zasobów audiowizualnych w edukacji, a także udanej integracji urządzeń mobilnych w praktyce pedagogicznej. Ewektywne wykorzystanie zasobów audiowizualnych i aplikacji edukacyjnych pomagą uczniom pogłębiać tematy, których się uczą, absorbować i kreować pomysły, a także rozwijać umiejętności komunikacyjne, krytyczne spojrzenie oraz kompetencje społeczne i twórcze.

Uczestniczka kursu – Magdalena Godlewska-Kosak

Miejsce kursu: Europass Teacher Academy, Barcelona, Hiszpania.