2 Week Intensive English Course and CLIL for Teachers

2 Week Intensive English Course and CLIL for Teachers

12 lipca, 2019 0 przez admin

Szkolenie w celu wzmocnienia znajomości jęz. angielskiego i opracowania metodologii CLIL dla nauczycieli wszystkich przedmiotów, mający na celu rozwinięcie płynności i doskonalenia nauczycieli w jęz. angielskim. Obejmuje interdyscyplinarne podejście do zrozumienia metodologii
CLIL i przedstawia uczestnikom, w jaki sposób teoria może odnosić się do ich własnej praktyki. Kurs obejmuje planowanie lekcji wg CLIL, pracę z zasobami i materiałami.

Uczestniczka kursu: Aleksandra Jęszczok – Perlicka

Miejsce kursu: Europass Teacher Academy, Dublin, Irlandia