2 Week Intensive English Course and CLIL for Teachers

2 Week Intensive English Course and CLIL for Teachers

27 kwietnia, 2022 0 przez admin

Kurs na temat CLIL wzmocnił znajomość języka angielskiego naszej uczestniczki i pozwolił na opracowanie metodologii CLIL w szkole, mającej na celu rozwinięcie umiejętności metodycznych w nauczaniu swojego przedmiotu, również z wykorzystaniem języka angielskiego.

Szkolenie w celu wzmocnienia znajomości języka angielskiego i opracowania metodologii CLIL dla nauczycieli wszystkich przedmiotów, mający na celu rozwinięcie płynności i doskonalenia nauczycieli w jęz. angielskim. Obejmuje interdyscyplinarne podejście do zrozumienia metodologii
CLIL i przedstawia uczestnikom, w jaki sposób teoria może odnosić się do ich własnej praktyki. Kurs obejmuje planowanie lekcji wg CLIL, pracę z zasobami i materiałami.

Uczestniczka kursu: Aleksandra Jęszczok – Perlicka

Miejsce: Europass Teacher Academy – Dublin, Irlandia