Irish Education System: Study Visits

Irish Education System: Study Visits

24 czerwca, 2022 0 przez admin

Kurs „Irish Education System: Study Visits” w którym wziął udział Jarosław Jabłoński ukazał system edukacyjny Irlandii. Uczestnicy szkolenia mieli okazję poznać wszystkie etapy edukacji w tym kraju, porównać systemy edukacyjne w krajach uczestników oraz uczestniczyć w wizytach studyjnych w szkołach irlandzkich. System nauczania w Irlandii nie odbiega wyraźnie od systemów większości krajów Europy, cechuje się ukierunkowaniem na wszechstronne przygotowanie akademickie pod kątem przyszłych studiów, jednak z możliwością wyboru ścieżki kształcenia również w oparciu o dobre przygotowanie zawodowe wsparte systemem dualnym.

Schemat systemu edukacji w Irlandii

Szkoła Palmerstown Community School w Dublinie podzieliła się swoją historią, ukazała strukturę, organizacją i dała możliwość uczestniczenia w lekcjach z przedmiotów. Na uwagę zasługuje dobra infrastruktura, wysoki poziom środków dydaktycznych i profesjonalne grono pedagogiczne.

Szkoła St. Christopher’s Primary School – to szkoła podstawowa w centrum Dublina. Podczas wizyty grupa zwiedziła klasy lekcyjne, specjalne pomieszczenia dla młodszych dzieci, pokój nauczycielski, czytelnię i była okazja do rozmowy na temat funkcjonowania tej bardzo nowoczesnej placówki.