Europass Mobilność – wręczenie dokumentów

Europass Mobilność – wręczenie dokumentów

5 sierpnia, 2022 0 przez admin

Dokument Europass Mobilność zawiera wpisy dotyczące nabytych w trakcie zagranicznych szkoleń umiejętności i nowych kompetencji, lepszej znajomości języka obcego, a także umiejętności cyfrowych i społecznych. Uczestnicy – nauczyciele i pracownicy sekretariatu: Grażyna Czechowicz, Agnieszka Matuszyńska, Ewa Minas, Krystyna Zielińska, Ewa Szymik, Patrycja Nieborowska, Paulina Bujałkowska, Aleksandra Jęszczok-Perlicka, Magdalena Godlewska-Kosak i Jarosław Jabłoński zakończyli tym samym udział w projekcie, który niewątpliwie przyczyni się do poszerzenia oferty metodycznej szkoły, zwiększenia potencjału językowego i wdrażania nowych rozwiązań dydaktycznych oraz dzięki nawiązanym kontaktom zagranicznym do szerszej współpracy w projektach w przyszłości.